fbpx

Điều Khoản và điều kiện

 

Điều khoản và điều kiện

 

Điều khoản và Điều kiện được áp dụng cho khách hàng:
+ Đặt mua các sản phẩm được bán trên www.minhladybeauty.com
+ Có nhu cầu được giao sản phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên www.minhladybeauty.com

– Khách hàng tại Điều khoản và Điều kiện này bao gồm:
+ Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, độ tuổi từ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua hàng, hoặc có sự giám sát cả cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.
+ Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Scroll to Top