fbpx

Từ Thiện

TỪ THIỆN

Minh Lady Beauty – Chương Trình Từ Thiện Trao Quà Cho Các Gia Đình Chính Sách Và Học Sinh Khó Khăn Tại Côn Đảo

Ngày 27 tháng 09 năm 2019, Chính quyền địa phương, Ủy Ban Nhân Dân huyện Côn Đảo – Phòng Nội Vụ đã hỗ trợ đoàn từ thiện – Công ty TNHH Star Home – Thương Hiệu Mỹ Phẩm Minh Lady Beauty thực hiện chương trình từ thiện đền ơn, đáp nghĩa trao quà cho các gia đình chính sách và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Scroll to Top